Töötajad

 

Olen sündinud 20-ndal jaanuaril 1971. aastal Valgas. Pärast Valga I Keskkooli kaheksandat klassi asusin õppima Väimela Sovhoostehnikumi veterinaarvelskri erialale. Peale tehnikumi jätkasin õpinguid Eesti Põllumajandusülikooli loomaarsti teaduskonnas, mille lõpetasin 1996-ndal aastal. Järgnes 2 aastat õpinguid Ameerika Ühendriikides Minnesotas. Västriku Loomakliinikus töötan alates 1999-nda aasta aprillist. Minu hobideks on kalapüük, jahindus ja sporditegemine

Lõpetasin tollase Eesti Põllumajandusülikooli 1995.a ja sellest ajast töötan Västriku Loomakliinikus loomaarstina.Rohkem pakuvad huvi suured,tõsised koerad ning mõned viimased aastad olen süvenenumalt tegelenud tuhkrutega,kellest kahega jagan ka kodu. Kolmanda neljajalgsena tervitab mind kojujõudmisel koer. Olen Eesti Väikeloomaarstide Seltsi liige ja Eesti Tuhkrute Liidu usaldusarst.